Ako pri behu správne dýchať

Mar 26, 2014
Pre každého bežca je dôležité správne dýchanie, pretože je to základ celého bežeckého tréningu a výkonu. Správna technika dýchania je založená na správnom nadychovaní a hlbokom vydychovaní. Správny nádych prebieha súčasne nosom aj ústami (prípadne len ústami), vďaka čomu sa do pľúc dostane väčšie množstva kyslíka. Správny nádych sa určite nerealizuje len nosom (ako som už párkrát niekde čítal), keďže to veľmi obmedzuje množstvo kyslíka, ktoré sa do pľúc dostane a tým aj celý tréning a bežecký výkon.
 
 
Okrem nádychu je pri behu minimálne rovnako dôležitý, ak nie dôležitejší aj výdych. Bežci začiatočníci robia často chybu, že nedostatočne vydychujú. V podstate to znamená to, že v pľúcach im zostáva nevydýchnutý vzduch, ktorý potom bráni ďalšiemu dostatočnému nádychu. Následkom toho je potom rýchly nástup únavy a neschopnosť pokračovať v ďalšom behu.
 
Čo sa týka rytmu dýchania, tak na ten sám o sebe sa sústrediť netreba, keďže sa sám automaticky prispôsobí podľa potreby tela.
 
Rada: Ako začínajúci bežci sa sústreďte na techniku nádychu a plný výdych. Rýchlo si tieto základné návyky osvojíte a dajú vám dobré základy do vašej bežeckej kariéry.