Bežecké zranenia a ich liečba - bolesť píšťaly

Aug 8, 2014

Bolesti píšťaly sú rovnako ako bolesti achillovky častým zranením bežcov, najmä pri zvyšovaní tréningových dávok. V podstate ich môže predstavovať bolesť vnútri píšťaly (bolesť zaoblenej hrany píšťaly) alebo bolesti píšťaly vo všeobecnosti.

Aj keď ide o relatívne bežné zranenie, jeho neliečenie a ignorovanie môže sťažiť plnenie tréningových plánov, v najhoršom prípade spôsobovať problémy aj v bežnom živote.

PRÍZNAKY

Hlavným príznakom tohto zranenia je bolesť vnútri alebo po celej dĺžke píšťaly.

PRÍČINY BOLESTI

Píšťala a ihlica predstavujú dvojicu kostí, ktoré spajájú kolennú a členkovú časť našich dolných končatín. Najčastejšou príčinou týchto bolestí je natiahnutie predného píšťalového svalu alebo šikmého svalu lýtka na mieste, kde sa pripájajú k píšťale.

V dôsledku tohto natiahnutia dochádza potom k zapáleniu svalov podkolennej časti nohy. Bez dostatočnej opory svalov je píšťala následne preťažovaná.

V najhoršom prípade môže toto zranenie viesť až k únavovým zlomeninám, teda mikrotrhlinkám a drobným roztriešteniam píšťaly.

LIEČBA BOLESTI

Aj keď môže toto zranenie viesť k nepríjemným zdravotným problémom, ak sa s jeho liečbou začne už pri skorých príznakoch, dá sa vyliečiť pomerne rýchlo a ľahko.

Kombináciou nasledujúcich prvkov by sa vám malo podariť túto bolesť eliminovať.