Bežecké zranenia a ich liečba - bežecké koleno

Nov 5, 2014

Syndróm bežeckého kolena sa odborne označuje ako femoropatelárny syndróm, inak bolesť vonkajšej strany kolena. Prejavuje sa bolesťou prednej strany kolena, pričom bežci ju najčastejšie popisujú, ako keby vychádzala spoza jabĺčka.

PRÍZNAKY

Ako sme už spomenuli, hlavným príznakom tohto problému je bolesť prednej stranyalebo bočných strán kolena, ktorá vychádza akoby spoza jabĺčka. Bolesť býva často sprevádzaná opuchom kolena, ako aj praskaním kolena pri jeho ohýbaní. 

PRÍČINY BOLESTI

Príčinou tejto bolesti je neschopnosť jabĺčka sledovať pohyb kolena pri jeho ohýbaní a narovnávaní. Jabĺčko sa pri ohýbaní kolena pohybuje v akejsi drážke na stehennej kosti. štruktúry v okolí jabĺčka majú za úlohu udržiavať správny pohyb jabĺčka v spomenutej drážke. V prípade, ak je niektorá z týchto štruktúr príliš napnutá alebo oslabená, podpíše sa to na tom, že jabĺčko ťahá pri ohýbaní kolena viac doprava alebo doľava. V dôsledku tohto nesprávneho pohybu následne dochádza k vzájomnému treniu chrupaviek a ich podráždeniu, čo má za následok spomínanú bolesť a opuch kolena.

Bolesť však môže byť následkom aj iných zranení, ktoré oslabili štvorhlavé stehenné svaly stehna a tie nie sú schopné udržať jabĺčko v správnej polohe.

LIEČBA BOLESTI

Aj keď môže toto zranenie viesť k nepríjemným zdravotným problémom, ak sa s jeho liečbou začne už pri skorých príznakoch, dá sa vyliečiť pomerne rýchlo a ľahko.

Kombináciou nasledujúcich prvkov by sa vám malo podariť túto bolesť eliminovať.