Bežecké zranenia a ich liečba - vonkajšia bolesť kolena

Apr 26, 2015

Iliotibiálny trakt (inak nazývaný aj bedrovo-píšťalový pruh) je pás hrubého tkaniva, ktoré pomáha narovnávať kolenný kĺb a tiež pomáha pri pohybe bedrového kĺbu. 

Toto tkanivo sa pripája navrchu stehna na hrebeň bedrovej kosti, po vonkajšej strane stehna pokračuje nadol a pripája sa na vonkajšiu časť píšťaly. Ak je toto tkanivo stuhnuté alebo skrátené, dochádza k jeho treniu o vonkajšiu stranu kolena, s čím sa spájajú nasledujúce príznaky.

PRÍZNAKY

 

PRÍČINY

Najčastejšou primárnou príčinou tohto problému je nesprávna technika, kedy je v dôsledku nerovnomerného rozloženia hmotnosti tela jedna noha preťažovaná viac ako druhá. 

Ďalšou príčinou môže byť aj neúmerné zvýšenie tréningových objemov. Preto ak bolesť cítite hlavne po nejakom náročnom tréningu, mali by ste intenzitu alebo objem tréningov zvyšovať miernejšie. 

LIEČBA

Vzhľadom na preťaženie tohto tkaniva je dôležité nohám poskytnúť dostatočný oddych na to, aby mali čas zregenerovať. Okrem odpočinku prispieva k urýchleniu regenerácie aj ľadový obklad či masáž, ktorá uvoľní stuhnutie tkaniva.

Vynikajúcim spôsobom odľahčenia postihnutého miesta v priebehu celého dňa je aj použite kineziologického tape-u, ktorý rozloží záťaž na okolité svalstvo a odľahčí postihnutý trakt.