Káva – zrýchľuje metabolizmus a pomáha spaľovať tuk?

Sep 30, 2014

Ako isto všetci viete, káva obsahuje kofeín. Kofeín patrí medzi bežne prijímané psychoaktívne látky. Už v minulosti sa kofeín stal najkomerčnejšie používanou látkou na spaľovanie tuku. Je to jedna z mála látok, o ktorej je známe, že pomáha mobilizovať tuky z tukového tkaniva a zrýchľovať metabolizmus.

 

Káva a stimulanty

Káva nie je len čierna horúca voda. Látky obsiahnuté v zrnkách kávy tvoria perfektný nápoj, ktorý obsahuje niekoľko bioaktívnych látok, ktoré majú vplyv na metabolizmus:

 

Káva a mobilizácia tuku z tukových tkanív

Kofeín stimuluje nervový systém, ktorý posiela signály tukovým bunkám, aby sa rozpadli (2,3). Taktiež pri tom zvyšuje hladinu epinefrínu v krvi. Epinefrín je známy najmä ako adrenalín. Ten ide teda cez krv do tukových buniek, kde pošle signál, aby sa tukové bunky rozpadli a prešli do krvi. Týmto mechanizmom kofeín pomáha mobilizovať tuky z tukových tkanív a zrýchľovať metabolizmus.

Káva a zrýchľovanie metabolizmu

To, koľko kalórií spálime počas oddychovania vyjadruje index RMR (Resting Metabolic Rate). Čím je metabolizmus rýchlejší, tým jednoduchšie sa nám chudne a môžeme prijímať viac energie (viac jedla). Štúdie ukazujú, že kofeín môže zrýchliť metabolizmus o 3-11% (4). 

Čo je zaujímavé, v jednej štúdii skúmali, o koľko sa zvýši spaľovanie tukov u chudých ľudí a u ľudí s vysokou nadváhou. U chudých ľudí to bolo až 29% a u ľudí s nadváhou len 10% (5). Taktiež sa toto číslo znižuje s narastajúcim vekom (6).

Kofeín dokáže nabudiť telo na silový výkon vďaka viacerým mechanizmom. Jedným z nich je práve zvyšovanie mobilizácie tukov z tukových tkanív. Štúdie dokazujú, že kofeín dokáže zvýšiť váš výkon v priemere o 11-12%.

 

Káva a dlhodobé spaľovanie tuku

Hlavná nevýhoda kávy, resp. kofeínu je tá, že telo si naňho zvyká. Krátkodobo teda môže pomôcť so spaľovaním tukov, ale keď si telo zvykne na túto dávku, nemá žiadny účinok.

Aj keď sa teda môže zdať, že nemá zmysel piť kávu dlhodobo kvôli peknej figúre, nie je to úplne pravda. Káva znižuje apetít a preto keď ste v diéte a máte chuť na niečo, ale už ste si vyčerpali skoro celý denný príjem makronutrientov, môže vám pomôcť odvrátiť chuť na jedlo.

Odpoveď na otázku, či vám káva pomôže spáliť tuk naviac sa nedá presne povedať. Je to veľmi individuálne, ale podľa skúseností a štúdií je pravdepodobné, že káva nemá vplyv na dlhodobé spaľovanie tukov.

 

Aký je záver?

Aj keď vám kofeín dokáže zrýchliť na krátku dobu metabolizmus, po čase si telo zvykne a prestane účinkovať. Ak chcete piť kávu preto, aby vám pomáhala v diéte so spaľovaním tukov, najlepšie je striedať 2 týždne ON a 2 týždne OFF.