Aký je ideálny vek pre absolvovanie maratónu?

Dec 7, 2014

Na Olympijských hrách v roku 2008 vyhral mužský maratón 21-ročný Sammy Wanjiru a ženský 38-ročná Constantina Tomescu-Dita. To naštartovalo veľa rozhovorov a špekulácií o tom, aký vek je pre absolvovanie maratónu ideálny. Vo všeobecnosti sa hovorí, že je to niekde v rozmedzí od 27 do 33 rokov.

Tejto téme sa venoval vo svojom bežeckom blogu aj známy bežec Graydon Snider. Vo svojom výskume porovnával vek bežcov mužov, ktorí zvládli maratón pod 2 hodiny a 11 minút pred rokom 2000 a po ňom. 

Porovnanie veku bežcov mužov, ktorí zvládli maratón pod 2 hodiny a 11 minút pred rokom 2000 a po ňom. zdroj: http://gsnider.blogspot.ca/

Ako možno vidieť aj podľa grafu, vekový priemer sa veľmi nezmenil. Jediným špecifikom je nárast počtu bežcov, ktorí hranicu 2 hodín a 11 minút pokorili. Tá však súvisí s narastajúcou popularitou behu ako športu.

Priemerný vek špičkového maratónca bol v období do roku 2000 28,4 rokov, po roku 2000 je to 28,3, teda žiadna výrazná zmena.

Keď sa pozrieme na rovnaké porovnanie u žien, dospejeme k rovnakému záveru. V období pred rokom 2000 bol priemerný vek ženy maratónkine, ktorá pokorila hranicu 2 hodiny a 30 minút 28,9 rokov, zatiaľ čo po roku 2000 tento priemer mierne klesol na 28,7 rokov.

Porovnanie veku žien, ktoré zvládli maratón pod 2 hodiny a 30 minút pred rokom 2000 a po ňom. zdroj: http://gsnider.blogspot.ca/

Ak by sme teda vychádzali z tejto časti výskumu, dospeli by sme k tomu, že najlepšie je bežať maratón keď máte tesne pre tridsiatkou. 

Keď sa ale pozrieme na porovnanie s časmi svetových rekordov, nájdeme tam niekoľko zaujímavých detailov. U mužov je hodnota svetového rekordu od 20 rokov až do 36 v rozmedzí 2 minút. U žien tieto časy až tak vyrovnané nie sú. Rozdiel v hodnote svetových rekordov vo veku od 20 do 36 rokov je takmer 8 minút. Čím to je? Áno je to hlavne tým, že mužská bežecká špička je omnoho bohatšia a vyrovnanejšie než tá ženská. Tým pádom sú výkony vyrovnanejšie.

Vek a hodnota svetových rekordov v porovnaní s vekom mužov, ktorí zvládli maratón pod 2 hodiny a 11 minút pred rokom 2000 a po ňom. zdroj: http://gsnider.blogspot.ca/

Vek a hodnota svetových rekordov v porovnaní s vekom žien, ktoré zvládli maratón pod 2 hodiny a 30 minút pred rokom 2000 a po ňom. zdroj: http://gsnider.blogspot.ca/

Zo všetkých grafov však môžeme jasne usúdiť, že najlepšie výkony dosahujú bežci vo veku od 20 do 36 rokov. A práve toto vekové rozmedzie je vhodné na absolvovanie maratónu. Samozrejme, bežci, ktorí v dvadsiatke absolvujú maratón sa naň dlhodobo pripravovali a patria medzi profesionálov. To však neznamená, že výsledky tohto výskumu nemožno aplikovať aj na bás bežných ľudí. Veď kým by sme sa mali inšpirovať, keď nie tými najlepšími.

Samozrejme, to že podľa výskumov je najlepší vek na absolvovanie maratónu niekde okolo tridsiatky, neznamená ešte, že ho nemôžete pri správnom tréningu a životospráve s prehľadom zvládnuť aj keď máte 40, 50, 60 či aj viac rokov.