Kedy spaľujeme tuky najlepšie?

Apr 6, 2014

Veľa ľudí trénuje a behá hlavne preto, lebo chcú schudnúť. Viete však kedy pri behu spaľujete tuky najefektívnejšie? 

Aby sme si to riadne vysvetlili, zabrdneme najprv trochu do odbornej terminológie. Športové aktivity môžeme deliť podľa spôsobu zaťaženia nášho organizmu na aeróbne a anaeróbne

Pri aeróbnych aktivitách dochádza k úhrade energetických požiadaviek za prístupu kyslíku. To znamená, že naše telo bez problémov zvláda danú aktivitu vykonávať a dýchaním získava potrebné množstvo kyslíku pre výkon danej aktivity. Príkladom je napríklad ľahký beh, korčuľovanie alebo cyklistika, pri ktorej nemáme problém rozprávať sa s partnerom.

Na druhej strane, pri anaeróbnych aktivitách nestíha organizmus dodávať dostatok kyslíka do všetkých pracujúcich svalov. V dôsledku toho vzniká tzv. kyslíkový dlh. Je to ten pocit, ktorý poznáme všetci napríklad vtedy, keď vydýchavame potom, ako sme dobiehali autobus. Naše telo podalo výkon, na ktorý potrebovalo viac kyslíku, ako bolo schopné prijať. Následkom kyslíkového dlhu je tvorba kyseliny mliečnej (laktát). Tá sa tvorí v svaloch a má za následok to, čo označujeme ako svalovicu.

Prechod medzi aeróbnym a anaeróbnym metabolizmom sa označuje ako anaeróbny prah. Je to štádium, kedy si náš organizmus prestáva stačiť s množstvom príjmaného kyslíka a začína ísť na kyslíkový dlh.

Čo sa týka spaľovania tukov, tak to je naviazané na príjem kyslíka. Spaľovanie tukov (oxidácia) nie je, narozdiel od spaľovania cukrov, možné bez prísunu kyslíka. Preto je dôležité vedieť, že ak chceme efektívnejšie spaľovať tuky, sú pre nás lepšie dlhšie a menej intenzívne aktivity. Ide teda o aktivity ako beh, bicyklovanie, korčuľovanie a iné. Tieto aktivity však musia byť vykonávané v ľahkom tempe, pri ktorom nášmu telu stačí prijímané množstvo kyslíka.

Športy ako napríklad futbal, hokej, tenis alebo squash sú aktivitami anaeróbnymi, pri ktoých sa menej intenzívne úseky striedajú s intenzívnejšími, pri ktorých ide naše telo na kyslíkový dlh. Ak je vašim cieľom hlavne spaľovanie tukov, určite sa neriaďte heslom "čím viac a rýchlejšie, tým lepšie". V tomto prípade skôr platí, že väčší efekt dosiahnete pomocou menšej intenzity.