Ako vplýva alkohol na tvoju výkonnosť a formu?

Dec 31, 2015

Pitie alkoholu má svoje plusy aj mínusy. V nízkych dávkach má potenciálny prínos pre zdravie. Vo vysokých dávkach spôsobuje závislosť, zdravotné problémy a často robí z ľudí úplné trosky. To je také stručné a všeobecne známe predstavenie na úvod.

V tomto článku sa ale nejdeme baviť o tom, čo z teba dokáže, či nedokáže alkohol vyrobiť. Namiesto toho sa bližšie pozrieme na to, ako alkohol ovplyvňuje tvoju fyzickú kondíciu a formu.

 

Spôsobuje alkohol priberanie?

Alkohol (etanol alebo etylalkohol) je technicky rovnako makronutrient ako sacharidy, bielkoviny alebo tuky. Obsahuje cca 7 kalórií na gram, pričom sacharidy a bilekoviny obsahujú 4 a tuky 9 kalórií na gram.

Narozdiel od ostatných troch však alkohol nie je nevyhnutnou látkou, teda telo ho nepotrebuje na svoje fungovanie či rast. Telo vníma alkohol ako toxín, niečo škodlivé a preto sa ho snaží zbaviť hneď po požití. Alkohol má aj vyšší termický efekt než sacharidy, tuky alebo bielkoviny. Termický efekt možno definovať ako množstvo energie potrebnej na spracovanie danej látky. A práve z tohto dôvodu musí telo na spracovanie alkoholu spáliť viac kalórií, než na spracovanie sacharidov, tukov alebo bielkovín.

Čo sa ale týka vplyvu alkoholu na priberanie, žiadna štúdia doteraz neporovnávala dve skupiny ľudí, ktoré by prijímali rovnaké množstvo kalórií, pričom jedna by v rámci kalórií prijímala aj alkohol a druhá nie.

Na druhej strane, jeden experiment porovnával dve skupiny ľudí počas diéty. Členovia oboch skupín mali denný príjem 1 500 kalórií. Pre členov jednej skupiny ale 10% z tohto množstva, teda 150 kalórií predstavovalo biele víno. Druhá skupina nahradila biele víno hroznovou šťavou.

Porovnávanie trvalo približne tri mesiace pričom členom skupiny, ktorá v rámci denného príjmu kalórií prijímala aj alkohol, sa podarilo schudnúť o jeden kilogram telesnej hmotnosti viac ako členom druhej skupiny.

Prekvapenie? Tento výsledok je prekvapivý ale štatisticky nie veľmi významný. Nikto ale nevie presne určiť dlhodobé výsledky takéhoto požívania alkoholu. Viacero názorov sa ale zhoduje na tom, že aj keď alkohol podporuje spaľovanie kalórií, na druhej strane potláča spaľovanie tuku. Celkovo sa teda dá povedať, že to, čo prijímanie alkoholu získa na spaľovaní kalórií, stráca naopak na pomalšom spaľovaní tuku.

 

Vplyv alkoholu na množstvo svalovej hmoty a testosterón?

Myslíš si, že alkohol ničí svalové vlákna? Áno, ale to by si musel prijať viac ako 100 gramov etanolu denne, čo predstavuje asi 6 veľkých pív desiatok alebo viac ako liter vína. Pri takomto nadmernom užívaní alkoholu má alkohol tendenciu nahrádzať základne makronutienty, teda sacharidy, tuky a bielkoviny.

V dôsledku toho dochádza k strate svalovej hmoty a okrem iného aj k myopathii, teda chorobe svalstva, ktorá sa prejavuje slabosťou a problémami pri chôdzi, ako sú pády, pohybové problémy a problémy s koordináciou.

Ak si teda občas vypiješ, určite sa nemusíš obávať toho, že prídeš o svoje ťažko vybudované svalstvo.

Na druhej strane, pravidelné prijímanie menšieho množstva alkoholu (2 – 3 pivá denne) spôsobuje zníženie hladiny testosterónu o 6,8% po dobu približne 3 týždňov. Súčasne však toto množstvo alkoholu zvyšuje hladinu Dehydroepiandrosterone sulfátu (DHEAS) o cca 17%. Zvýšenie hladiny DHEAS znižuje riziko kardiovaskulárnych chorôb, obezity alebo rakoviny. Alkohol v menšom množstve má teda rovnako negatívne aj pozitívne následky a môžeme len špekulovať, ktoré v skutočnosti prevládajú, pretože mnohé z nich si ani neuvedomujeme alebo ešte neboli ani zistené.

Ďalšie skúmania sa venovali vplyvu alkoholu na úroveň hormónov po tréningu. Ako vzorku si výskumníci vybrali skupinu lifterov, pričom niektorým po tréningu podali množstvo etanolu zodpovedajúce piatim drinkom.

Vedci potom sledovali hladinu hormónov u pozorovaných subjektov po dobu piatich hodín a žiadne rozdiely v hladine testosterónu a príbuzných hormónov nenamerali. Hladina testosterónu a príbuzných hormónov boli teda u členov oboch skupín rovnaké.

Výsledok týchto meraní hovorí, že ani rozumné množstvo lakoholu po tréningu nemá zásadný vplyv na rast tvojej svalovej hmoty.

 

Vplyv alkoholu na športový výkon a regeneráciu?

Vieš si predstaviť testovanie výkonu športovcov, ktorí sa predtým celkom slušne pripijú? No aj takéto výskumy sa už konali a ich výsledky neboli v súlade s očakávaniami. Skupine lifterov najprv podali množstvo alkoholu rovnajúce sa približne šiestim drinkom. Týchto športovcov následne otestovali hneď po požití látky a ďalej 24 a 48 hodín neskôr. Výsledky boli následne porovnané s dátami nameranými pred požitím alkoholu.

V rozpore s tým, čo sa očakávalo, alkohol nemal takmer žiadny pozorovateľný účinok na výsledky v niekorom zo silových cvičení, ktoré boli súčasťou pozorovania. Rovnako nebolo pozorované žiadne zvýšenie úrovne kreatínkinázy, ktorá by indikovala poškodenie svalových vlákien.

Aj pri vytrvalostných športoch vedci predpokladali, že alkohol bude spomaľovať obnovu glykogénu, čo by v prípade plavcov alebo atlétov, ktorí absolvujú denne niekoľko pretekov mohlo znamenať rozdiel medzi víťazstvom a prehrou.

Jedna zo štúdií porovnávala obnovu glykogénu u športovcov, ktorí najprv absolvovali vyčerpávajúci tréning a potom do nich naliali množstvo alkoholu porovnateľné s desiatimi pivami a obnovu glykogénu bez požitia alkoholu. Prvé porovnávanie po ôsmich hodinách zistilo len nevýznamný rozdiel v rýchlosti obnovy glykogénu, ktorý sa pri meraní po 24 hodinách úplne vytratil.

Niekto by si podľa vyššie uvedených riadkov mohol pomyslieť, že dať sa pred pretekom alebo súťažou poriadne dole nemusí byť pre telo a nasledujúci výkon problém. Do hry ale vstupuje dehydratácia spôsobená alkoholom. Alkoholické nápoje, ktoré obsahujú viac ako 4% alkoholu (teda v podstate všetky okrem svetlého piva, americké pivné žbrndy nerátame) zvyšujú výdaj moču. Najmä tvrdý alkohol má silné močopudné účinky.

Napríklad 0,25 ml 40% alkoholu má asi 10 ml alkoholu a 15 ml vody. U človeka má ale jeden takýto polovičný poldecák za následok, že vymočí takmer až 100 ml, čo je teda štyrikrát toľko, ako do seba nalial.

Nárazové pitie a športový výkon sa teda veľmi radi nemajú. Čo ja ale zaujímavým faktom, tak pri jednom z pozorovaní hráčov amerického futbalu pro prehýrenej noci zistili, že ich aeróbny výkon riadne utrpel, zatiaľ čo anaeróbny výkon, teda výkon vo vysokých tepových frekvenciách sa takmer nezmenil.

Keď to zhrniem, alkohol má množstvo negatívnych ale aj pozitívnych účinkov na ľudské telo. Efekt alkoholu samozrejme závisí od jeho množstvo, v športe a tréningu o to viac. Ak piješ príležitostne alebo v rozumnej miere, nijaké škodlivé účinky to na tvoj tréning mať nebude. Ak je to množstvo veľké a ide v rozpore s tvojím tréningo, stravou alebo odpočinkom, asi by trebalo ubrať.

Zdroje: tnation.com; muscleforlife.com