Dá sa lokálne chudnúť?

Nov 12, 2014

Tento článok vychádza zo štúdie Stallknecht B et. al. Are blood flow and lipolysis in subcutaneous adipose tissue influenced by contractions in adjacent muscles in humans? Am J Physiol Endocrinol Metab. 2007 Feb;292(2):E394-9.

Pozadie
 
Fenomén lokálneho chudnutia je tu od doby, kedy prvý človek chcel schudnúť z jednej alebo dvoch partií na tele. Často si ľudia myslia, že ak budú robiť stovky brušákov, schudnú z brucha. Ženy zase často trénujú cviky na spevnenie vnútorných a vonkajších svalov v domnienke, že "schudnú z nôh".
V posilňovniach je to úplne bežný jav, že niekto drtí brušáky aj hodinu a myslí si, ako mu to pomôže s chudnutím brucha. Dokonca aj u skúsenejších ľudí či kulturistov sa stretnete s týmto názorom. A prečo to nefunguje? Úplne jednoduchý, ale trefný argument je - ak by to tak bolo, tak tí, ktorí veľa jedia by mali chudé tváre. A to nemajú.
 
Chudnutie má tri fázy (táto štúdia sa venuje len dvom):
 
  • Lipolýza - rozklad tukov na mastné kyseliny
  • Prenos v krvi- transport rozpadnutých tukov a dopravenie do potrebných tkanív, kde príde k ich "spaľovaniu"
  • Oxidácia (spaľovanie) - "spaľovanie" tuku v tkanivách ako svaly, pečeň či srdce
 
Táto štúdia sa zameriava na to, či kontrakcie svalov majú vplyv na lipolýzu a prekrvenie tuku priľahlého k precvičovaným svalom.
 
 
Štúdia
 
 
V tejto štúdii vykonávali cvičenci cviky na spodnú časť tela, pričom vždy precvičovali len jednu nohu a druhá zatiaľ odpočívala. Tým pádom vedeli porovnať rozdiely medzi nohou, ktorá bola precvičená a tou, ktorá oddychovala. Pri tom merali lipolýzu a krvný prietok v priľahlom tuku.
 
Výsledok: V tukovom tkanive pri precvičovaných svaloch došlo k vyššej lipolýze ako v tukovom tkanive pri oddychových svaloch.
 
 
Výsledky
 
Pri nižších intenzitách, kedy cvičenci cvičili s 25% a 55% maximálneho výkonu, bola zvýšená lipolýza aj krvný prietok tuku priľahlého precvičovanému svalu. Pri 85% maxima nepozorovali žiadne zmeny.
 
Skôr, než sa dostaneme k presným číslam, najprv rozoberme príčinu tohto javu. Vedci navrhli pre vysvetlenie dva dôvody.
 
 
Jedna z možností je, že je to kvôli vyššej dodávke krvi a hormónov. Tuk priľahlý k určitému svalu s ním nie je nijako spojený. Ak má sval použiť tuk na energiu, musia byť tuky rozobraté na mastné kyseliny, uvoľnené do krvného obehu, potom sa musia dostať do svalu, a až potom môžu byť využité.
 
Preto nie je žiadny logický fyziologický dôvod, aby fungovalo to, že precvičovanie daného svalu v ňom spôsobí mobilizáciu tukov. Avšak telo nemusí pracovať vždy logicky, a preto hľadať logiku, keď máme pozorovania, môže byť ako nevidieť les za stromom.
 
Okrem toho vedci poznamenali, že toto nemusí viesť k lokálnemu chudnutiu. Ak sa mastné kyseliny nespália, po tréningu môže dôjsť k ich reesterifikácii a znovu-uloženiu do tukového tkaniva. V zvláštnych prípadoch môže dôjsť k uloženiu do tuku niekde inde v tele.
 
Taktiež mohol byť pozorovaný jav spôsobený zvýšenou teplotou v precvičovanom svale. Vieme, že chlad spôsobuje stiahnutie ciev, a teplo ich roztiahnutie. Preto aj rôzne pásky, ktoré spôsobujú zahrievanie, môžu mať nejaký význam.
 
V každom prípade, 30 minútové precvičovanie daného svalu pri strednej intenzite (25% alebo 55% z maxima) zvýšilo lipolýzu a krvný prietok. Z toho teda vyplýva, že lokálne chudnutie funguje, však? Nie je to až tak úplne pravda. Dôležité sú čísla.
 
Vedci spočítali, že na každých 100g tuku priľahlého k precvičovanému svalu, bolo mobilizovaných asi o 0.6mg - 2.1mg naviac.
 
Predpokladajme teda, že máte na niektorej partii 5kg tuku a rozhodnete sa túto partiu precvičovať tak, ako to robili ľudia v tejto štúdii.
 

0,6 - 2,1 mg/100 gramov * 1000 gramov/kg * 5 kg = 30-105 milligramov tuku. 

Inak povedané, 0,03 - 0,1 gramu tuku spálite naviac počas tohto 30 minútového cvičenia.

 
Záver
 
Dúfam, že týmto som zasadil lokálnemu chudnutiu smrteľnú ranu a je to objasnené raz a navždy. Je síce pravda, že v tuku priľahlému k precvičovaným svalom dochádza k lepšej mobilizácii , ale je to v tak malom množstve, že nad tým nemá zmysel ani uvažovať.
 
Kto chce seriózne schudnúť, musí si prečítať, ako na to a prispôsobiť tomu jedálniček. Samotné cvičenie tej partie, z ktorej chcete zhodiť nestačí.