Trénujeme na polmaratón - časť 2.

Sep 24, 2016

V tomto článku prinášame tréningový plán na druhé štvortýždňové obdobie z celého 12-týždňového cyklu. V prvej časti sme spomenuli aké by mali byť očakávania od tvojho prvého polmaratónu a tiež niekoľko dobrých tipov pre jeho úspešné absolvovanie.

V druhej časti sú tréningy už trochu dlhšie a ťažšie. Ich účelom je pripraviť telo na to, čo ho čaká počas samotného polmaratónu. Tréning môžeš doplniť aj jednoduchými silovými cvikmi. Keďže na polmaratón musíš byť pripravený/-á kondične aj silovo, určite sa zíde občas doplniť po tréningu pár sérií drepov, výpadov či výstupov s vlastnou váhou.

Keďže pre bežcov je veľmi dôležité aj svalstvo jadra tela, tomu sa treba venovať tiež. Niekoľko dobrých cvikov na túto oblasť tela nájdeš v našom staršom článku, ktorý sme tejto téme venovali.

Tréningový plán - 5. týždeň
Pondelok Súvislý beh
Súvislý 40-minútový beh rovnomerným tempom na úrovni 70 % MTF.
Utorok Voľný deň
Tento deň slúži na relax a regeneráciu. 
Streda Tempový beh
Toto je tréning zameraný na rozvíjanie schopností udržiavať súvislé tempo. Po ľahkom rozkluse bežte 2x5 minút tempom na úrovni 80 % vašej MTF. Na záver ľahký výklus a strečing.
Štvrtok Voľný deň
Tento deň slúži na relax a regeneráciu.
Piatok Intervalový tréning
Na začiatku sa 5 - 10 minút ľahkým klusom rozbehajte. Potom následne bežte 6x300 metrov rýchlym tempom. Medzi jednotlivými úsekmi sa rovnakú trať pomaly vyklušte. Na záver tréningu nezabudnite na 5 - 10 minútový výklus a poriadny strečing.
Sobota Voľný deň
Tento deň slúži na relax a regeneráciu.
Nedeľa Súvislý beh
Skúste popracovať na predĺžení vzdialenosti, ktorú jednorázovo zabehnete. Bežte mierny tempom na úrovni 70% vašej MTF po dobu 45 minút.

 

Tréningový plán - 6. týždeň
Pondelok Voľný deň
Tento deň slúži na relax a regeneráciu.
Utorok Tempový beh
Po ľahkom rozkluse bežte 10 - 15 minút tempom na úrovni 80% vašej MTF. Ak sa vám to zdá málo, môžete trochu pridať na intenzite alebo o pár minút predĺžiť čas behu. Všetko však s mierou aby ste neprepálili začiatok a potom nemali energiu na zvyšok tréningu.
Streda Voľný deň
Tento deň slúži na relax a regeneráciu.
Štvrtok Súvislý beh
Súvislý 55-minútový beh rovnomerným tempom na úrovni 70 - 75 % MTF.
Piatok Voľný deň
Tento deň slúži na relax a regeneráciu.
Sobota Intervalový tréning
Na začiatok ľahké rozbehanie a potom 6x400 metrov v tempe na úrovni 85-90% MTF. Medzi jednotlivými úsekmi dodržujte oddych 1,5 minúty. Na záver dbajte na výklus a poriadny strečing, ktorý uvoľní vaše namáhané svaly.
Nedeľa Voľný deň
Tento deň slúži na relax a regeneráciu.

 

Tréningový plán - 7. týždeň
Pondelok Súvislý beh
Ďalej pracujte na zlepšovaní vytrvalosti. Bežte mierny tempom na úrovni 75% vašej MTF po dobu 60 minút. Je to prvý hodinový beh v tomto tréningovom pláne. Treba dbať na rovnomerné tempo a pravidelné dýchanie.
Utorok Voľný deň
Tento deň slúži na relax a regeneráciu. 
Streda Tempový beh
V tomto tempovom tréningu skúste čas rozdeliť na menšie časti, napríklad 3x5 minút, alebo 2x7,5 minúty s minútovým oddychom medzi nimi a skúste udržiavať intenzitu behu na úrovni 80% vašej MTF.
Štvrtok Voľný deň
Tento deň slúži na relax a regeneráciu.
Piatok Súvislý beh
Súvislý 55-minútový beh rovnomerným tempom na úrovni 75 % MTF.
Sobota Voľný deň
Tento deň slúži na relax a regeneráciu.
Nedeľa Intervalový tréning
Po ľahkom robehaní a strečingu bude hlavnou časťou tréningu 10x200 v rýchlom tempe s minútovým oddychom medzi jednotlivými 200-vkami.

 

Tréningový plán - 8. týždeň
Pondelok Voľný deň
Tento deň slúži na relax a regeneráciu.
Utorok Súvislý beh
Súvislý beh po dobu 50 minút na úrovni 70% vašej MTF vám veľmi dobre priblíži povahu a pocity, ktoré budete zažívať počas vášho prvého polamaratónu.
Streda Voľný deň
Tento deň slúži na relax a regeneráciu.
Štvrtok Tempový beh
Tempový tréning skúste natiahnuť na 2x10 minút a udržiavať tempo na úrovni 80% MTF.
Piatok Voľný deň
Tento deň slúži na relax a regeneráciu. Možno ho podľa vôle doplniť prechádzkou alebo strečingom nech sú naše svaly v pohybe.
Sobota Súvislý beh
Súvislý 65-minútový beh rovnomerným tempom na úrovni 70-75 % MTF.
Nedeľa Voľný deň
Tento deň slúži na relax a regeneráciu.